Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenia obce

25. 3. 2012

 

Platné VZN obce Jabloňovce

 

VZN o podmienkach prenájmu obecných bytov

/file/188/vzn-c-2_2017-najomne-byty.pdf

VZN o prevádzke pohrebísk

/file/187/vzn-c-1_2017-o-prevadzke-pohrebisk.pdf

VZN o nakladaní s KO, DSO, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora

/file/149/vzn-c.-1_2015-o-nakladani-s-odpadom.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO s DSO

/file/150/vzn-c.-2_2015-o-miestnych-daniach.pdf

VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Jabloňovce

/file/151/vzn-c.-3_2015--o-psoch.pdf