Choď na obsah Choď na menu
 


3. 7. 2018

Zasadnutia OZ

Pozvánka
Starosta obce zvoláva 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach, ktoré sa uskutoční dňa 07.08.2018 o 11.00 hod v zasadačke KD.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. „Rekonštrukcia a modernizácia, prevádzka a údržba zariadení verejného osvetlenia v obci Jabloňovce “ 
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na Uznesenie – Schválenie
8. Záver
 
Zverejnené: 03.08.2018

/file/229/uznesenie-2_2018-moz.pdf

1. mimoriadne OZ, ktoré sa bude konať 26.07.2018

Pozvánka:

/file/226/pozvanka-na-1.-mimoriadne-oz.pdf

/file/228/uznesenie-1_2018-moz.pdf

3. zasadnutie OZ zo dňa 28.06.2018

Uznesenie:

/file/222/uznesenie-3_2018.pdf