Choď na obsah Choď na menu
 


Jabloňovce

erb.jpg

  Obec Jabloňovce leží v Štiavnických vrchoch v kotline potoka Jablonianka. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 290 m a chotár vo výške 247-574 m. Zväčša odlesnený až vrchovinný povrch chotára tvoria tufy, tufity a andezity. Zalesnená je len vrchovinná časť.Pôdy sú hnedé a illimerizované.

 

Obec vznikla v roku 1943 zlúčením Dolného a Horného Almáša. Obec Dolný Almáš sa spomína v roku 1245. Patrila kláštoru v Šahách , od roku 1338 panstvu Levice. V 17. st. boli majiteľmi Csákyovci, v 19. st. Esterházyovci a Schoellerovci. Horný Almáš je doložený  v roku 1428. Kostol reformátsky gotický z roku 1459.Kostol rímsko-katolícky klasicistický z roku 1794

Patril prepošstvu v Šahách, v 17. st. získali majetky jezuiti a neskôr biskupstvo v Banskej Bystrici. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.  Zač. 18. storočia je doložené hrnčiarstvo a pivovarníctvo.

 

Zaujímavosti

  Jabloňovský Roháč – štátna prírodná rezervácia o výmere 59,56 ha s najzachovalejšími dúbravami, javorom a hrabom v podhorskom stupni mladých vyvrelín. Bola vyhlásená v roku 1950 za účelom ochrany lesných biocenóz, teplomilnej vegetácie a ako hniezdište vtáctva.

 

Obec ponúka peknú perspektívu pre turizmus a rekreačný oddych .Obec ponúka krásne prechádzky na koni ale aj peši prostredníctvom Babkinho statku , zakúpenie si keramických výrobkov z dielni Dalmadyovcov.